Szkolenie Thinking-Driven Testing

Szkolenia dla testerów Thinking-Driven Testing

Celem szkoleń Thinking-Driven Testing jest dostarczenie uczestnikom praktycznych metod tworzenia efektywnych testów oraz nauka specyficznego, niezwykle ważnego dla testera myślenia analitycznego. To właśnie stanowi podstawowy zestaw umiejętności każdego dobrego testera.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu “TDT – Tworzenie efektywnych testów”?

Dzięki szkoleniu zdobędziesz istotne umiejętności myślenia analitycznego, które są niezbędne do konstruowania efektywnych testów

Poprawisz ilość, jakość i kreatywność tworzonych testów, co w praktyce przełoży się na wykrywanie większej liczby problemów w oprogramowaniu

Poznasz uniwersalny model TQED, który można zastosować do dowolnego typu projektu i w dowolnym modelu cyklu życia

Dołączysz do społeczności TDT, która zapewnia mentoring trenerów TDT przed i po ukończeniu szkolenia, wymianę doświadczeń i wiedzy z innymi członkami społeczności, a także dostęp do materiałów szkoleniowych TDT

Model TQED Thinking-Driven Testing

Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które zajmują się i są zainteresowane zawodem testera lub inżyniera jakości oprogramowania. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby bez względu na doświadczenie testerskie, na każdym etapie zaawansowania.

Szkolenie kładzie bardzo duży nacisk na specyficzne i ważne typy myślenia, jakimi powinien charakteryzować się tester:

Myślenie abstrakcyjne
Zdolność do uogólniania jednostkowych przypadków i wyprowadzania z nich powszechnie obowiązujących reguł.

Myślenie logiczne
Zdolność do wnioskowania (dedukcyjnego bądź indukcyjnego) na podstawie zadanych przesłanek poprzez wykorzystanie formalnych metod rozumowania.

Myślenie krytyczne
Umiejętność oceny bądź wydania sądu na podstawie analizy zadanego problemu.

Myślenie systemowe
Umiejętność patrzenia na system jako całość i rozumienia, jak zmiana w jednej jego części wpłynie na działanie całego systemu.

Myślenie twórcze (kreatywne)
Umiejętność generowania nowych, często nieoczywistych, pomysłów lub idei.

Myślenie analityczne
Umiejętność racjonalnego rozwiązywania złożonych i trudnych problemów wykorzystując pozostałe typy myślenia.

Trenerzy Thinking-Driven Testing

adam_roman2

Adam Roman

Autor podejścia Thinking-Driven Testing i modelu TQED. Naukowiec ze zdecydowanie praktycznym zacięciem, „ortodoksyjny wyznawca” myślenia i zdrowego rozsądku.

jakub_rosinski2

Jakub Rosiński

Główna siła napędowa inicjatywy Thinking-Driven Testing. Zna od podszewki środowisko testerskie i wyzwania, z jakimi mierzą się testerzy na każdym szczeblu kariery zawodowej.